CURRENT LIST OF CONFIRMED SPEAKERS

(besides the key-note speakers):

Bleher Paul
Bulinskaya Ekaterina
Bulinskaya Ekaterina Vl.
Bulinski Alexander
Chernousova Elena
Chernyshev Vsevolod
Chubarikov Vladimir
Chulaevsky Victor
Goriachkin Vasilii
Khachatryan Linda
Khanin Konstantin
Komech Alexander
Kopylova Elena
Korshunov Dmitry
Krasnov Ivan
Kutsenko Vladimir
Lykov Alexander
Maes Christian
Manita Anatoly
Melikian Margarita
Menshikov Mikhail
Pechersky Evgeni
Peres Yuval
Pirogov Sergey
Raschel Kilian
Shafarevich Andrei
Shcherbakov Vadim
Slovokhotov Iurii
Teretenkov Alexander
Turova Tatyana
Vedenyapin Viсtor
Veretennikov Alexander
Yambartsev Anatoly
Yarovaya Elena
Zagrebnov Valentin
Zamyatin Andrey
Zhizhina Elena
Zverkina Galina